Welkom op de website van Mooi Goudriaan: 23-3-2015

 
Gesloopte woonboerderij Zuidzijde 125 


Zoals u dagelijks kunt zien is nog altijd niet duidelijk wat er met het terrein gaat gebeuren. Tegen de rechter gaf de nieuwe eigenaar de Haas aan, dat de panden snel (binnen hooguit 2 weken d.d. september 2009) gesloopt moesten worden om zijn bedrijf te kunnen uitoefenen. Dat was meer dan 5 jaar geleden.
Destijds is slechts de eeuwenoude woonboerderij gesloopt en staan de foeilelijke verfomfaaide loodsen nog steeds overeind, afgesloten door een naargeestig hek. De sloop was dus alleen maar bedoeld om te voorkomen, dat de boerderij alsnog zou worden bestemd tot cultuurhistorisch monument.
Er vindt al jaren geen bedrijfsactiviteit plaats.
Het bouwplan voor een bedrijfsverzamelgebouw is volgens de gemeente van de baan.
Het tweede plan voor 4 bedrijven heeft jaren geleden alle procedures met succes doorlopen, omdat de gemeente plotseling van mening was, dat er op 1 terrein meerdere bedrijven zijn toegestaan. Meer dan 50 jaar lang was dat niet het geval.
Enige bouwaktiviteit of verdere sloop is echter nog steeds niet waargenomen.

Bouw grote bedrijfshal van 17 meter hoog in de polder


De Groot Drukkerij gaat een pand van 60 meter lang, 17 meter hoog en 50 meter breed in Goudriaan plaatsen. Dit pand komt te staan achter de drukkerij in het landelijk gebied voorbij de wetering, wat nu in gebruik is als parkeerplaats.
De uitbreiding van De Groot Drukkerij is op het laatste moment bijgevoegd in het bestemmingsplan kernen. (vastgesteld 15 februari 2012).
De beroepsprocedure bij de Raad van State voor de bouwvergunning is afgelopen. Wij hebben geen gelijk gekregen met onze argumenten. Het belangrijkste punt was de gebruikte SBI-kode om een grote drukkerij te kunnen legaliseren. Wij vonden, dat hiervoor niet een kode uit de lijst voor industrieterreinen mocht worden gebruikt. De Raad van State oordeelde, dat in de regels van het bestemmingslan deze kode was opgenomen en zodoende was toegestaan.
Naar aanleiding van deze uitspraak zijn we door Rijnmond-TV en Radio Rijnmond geinterviewd.
De toename van de verkeersdruk met vrachtwagens zal in geheel Goudriaan merkbaar zijn en voor nog meer gevaar gaan zorgen voor alle inwoners en hun kinderen op de veel te smalle toegangswegen.

Bestemmingsplannen


Bij het geschetste toekomstbeeld van Goudriaan blijkt de oude nieuwbouw te worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw met als projectnaam Wetering II.
Niet duidelijk is of de nieuwe huizen huur- of koopwoningen zijn.

Uitbreiding timmerfabriek gebrs. Bos


De verplaatsing van de timmerfabriek naar een industrieterrein, waar B&W Graafstroom tot voor kort de mond vol van had, bleek al sinds 2008 van de baan te zijn.
Deels komt de geplande uitbreiding in de plaats van de nog te verwijderen loods langs de Zuidzijde.
Op verzoek van de aanwezigen is op de inspraakavonden de hoogte van de nieuwbouw aangepast aan de hoogte van het bestaande deel, zodoende zal de helling van de daken niet meer gelijk zal zijn.
Hoewel er op het terrein geladen en gelost zal worden, blijft het verkeerscirculatie-probleem van de vrachtwagens bestaan.

Steun Ons


Met dank aan onze donateurs, verzoeken we u wederom om ons te helpen :
Steun ons om het agrarische karakter van Goudriaan te behouden en wordt donateur door een bijdrage van € 5,- te storten op NL38 RABO 01101.11.540 t.n.v. Stichting Mooi Goudriaan.