Voorzitter            :  Henk Nies (henk.nies@mooigoudriaan.nl)
Penningmeester  :  Martine van Eldik (martine.van.eldik@mooigoudriaan.nl)
Secretaris           :  Rob Quartel (rob.quartel@mooigoudriaan.nl

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden, zij hebben ook geen recht op vergoeding van vacatie- of presentiegeld.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun bestuursfunctie gemaakte kosten.