Nieuwsbrief 5

 23-3-2010 

Ontwikkelingen op Zuidzijde 125

Er is een nieuw bouwplan voor Zuidzijde 125. In plaats van de grote verzamelloods is er nu een plan voor de bouw van 4 bedrijfswoningen met 2 loodsen. Iedere woning heeft zijn eigen loodsdeel.

De woningen worden uitgevoerd in bruin/rode baksteen, de ramen hebben een roedeverdeling en de huizen hebben groene luiken. De huizen zijn 7,5 meter hoog.

De loodsen hebben elk een afmeting van 18 meter bij ca. 22 meter, zijn 9 meter hoog en worden uitgevoerd in zwart gepotdekseld damwandprofiel wat de uitstraling heeft van een gepotdekselde schuur.

 

Er kunnen bezwaren worden ingediend op dit plan.

Dit kunt u zelf doen, maar dat kan Mooi Goudriaan ook voor u doen.

 

Als er dorpsbewoners zijn die willen dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd om de plannen te bekijken / te bespreken dan kan dit gemeld worden op onderstaand e-mail adres.

 

Overkluizing Goudriaan

In de gemeentebegroting voor 2010-2013 heeft de gemeente Graafstroom € 300.000 gereserveerd voor een overkluizing van de Goudriaan ter hoogte van het voormalige gemeentehuis.

Wij gaan proberen te achterhalen wat deze plannen inhouden en houden u hiervan op de hoogte.

 

De doelstellingen van Mooi Goudriaan:

Goudriaan is van oorsprong een dorp met een agrarische karakter en dat moet gehandhaafd blijven. Dat willen wij doen in overleg met de inwoners.

 

Mooi Goudriaan is:

     1. Vóór herontwikkeling van boerderijen.

Tegen sloop van boerderijen (wel of geen monument).

     2. Vóór kleinschalige bedrijven die het woonklimaat niet aantasten.

Tegen bedrijven die geluids- en verkeersoverlast veroorzaken.

3. Vóór instandhouding van het huidige slagenlandschap.

Tegen bedrijventerreinen in Goudriaan.

4. Vóór goede verlichting voor een veilig gevoel.

Tegen overbodig gebruik van licht.

5 Vóór ‘streekeigen’ bebouwing.

Tegen panden die niet passend zijn in onze omgeving (zgn. verrommeling)

 

Onze doelstelling willen wij bereiken door:

     - Ons aan te sluiten bij verenigingen/stichtingen met dezelfde doelstelling.

     - In overleg te treden met besluitvormers, zoals gemeenteraadsleden, burgermeester en wethouders, leden van de provincie en leden van de Tweede Kamer.

      - Deel te nemen aan inspraakrondes. 

      - Alternatieven aan te dragen voor verrommelde plekken in het dorp en daar - indien nodig - financiers voor te zoeken.

 

Steun ons om het agrarische karakter van Goudriaan te behouden en wordt donateur door een bijdrage van € 5,- te storten op Rabobank 1101.11.540 t.n.v. Stichting Mooi Goudriaan.

redaktie@mooigoudriaan.nl